Academia en Santiago de Compostela

Necesítalo PET (B1) para graduarte?
Queres preparalo First (B2) para melloralas túas perspectivas de traballo?

Durante anos, o profesorado bilingüe de Aula 14 axudamos ós nosos alumnos a conseguilo.

Os nosos cursos do B1 parten dun nivel básico, pero pronto deixarás de chapurrear en inglés e estarás facendo oracións completas que che permitirán non só aprobalo exame senón tamén ser capaz de comunicarte cando realices unha viaxe ó estranxeiro.

Co B2 axudámosvos a acadar o nivel intermedio alto e así demostrar que se pode utilízalo inglés cotián tanto escrito como falado con fins laborais ou educativos.

Para iso poñemos á túa disposición dos medios necesarios:
- Temarios propios adaptados ó teu nivel de inglés.
- Grupos reducidos e homoxéneos.
- Simulacións de exames reais.
Deixarás de odiar o inglés e comezarás a amalo antes do que esperas. *Infórmate tamén dos nosos cursos de Advanced (C1).