Aula 14 centro de estudios en Santiago de Compostela
Academia en Santiago de Compostela

Necesítalo PET (B1) para graduarte?
Queres preparalo First (B2) para melloralas túas perspectivas de traballo?

Durante anos, o profesorado bilingüe de Aula 14 axudamos ós nosos alumnos a conseguilo.

Os nosos cursos do B1 parten dun nivel básico, pero pronto deixarás de chapurrear en inglés e estarás facendo oracións completas que che permitirán non só aprobalo exame senón tamén ser capaz de comunicarte cando realices unha viaxe ó estranxeiro.

Co B2 axudámosvos a acadar o nivel intermedio alto e así demostrar que se pode utilízalo inglés cotián tanto escrito como falado con fins laborais ou educativos.

Para iso poñemos á túa disposición dos medios necesarios:
- Temarios propios adaptados ó teu nivel de inglés.
- Grupos reducidos e homoxéneos.
- Simulacións de exames reais.
Deixarás de odiar o inglés e comezarás a amalo antes do que esperas. *Infórmate tamén dos nosos cursos de Advanced (C1).