Academia en Santiago de Compostela
Infórmate: 881 974 769

Novedades de Aula 14

Temas

Aberta a matrícula libre na EOI para a certificación dos niveis de A2 - C1

17/03/2019 · INGLÉS

Aberto o prazo de matrícula libre na EOI para a certificación dos niveis de A2, B1, B2 y C1 dende o 13 de Marzo as 9h ata o 2 de Abril as 12h. 

A matrícula en modalidade libre está dirixida ao alumnado que só quere presentarse ás probas para certificar a súa competencia nas linguas que ofrece a EOI de Santiago de Compostela.

CONSIDERACIÓNS PREVIAS:

 • as restriccións de idade para a matrícula libre son as mesmas que para os estudos oficiais: é preciso ter 16 anos (cumpridos no ano natural de celebración das probas) para concorrer a probas; o alumnado de 14 e 15 anos só poderá concorrer ás probas de idiomas diferentes á súa 1ª lingua estranxeira na ESO.
 • non é posible obter o certificado dun nivel equivalente a outro xa cursado nun anterior plan de estudos de EOI.
 • non é necesario superar o exame de certificación dun nivel inferior para poder presentarse a un superior.
 • non hai límite de convocatorias en modalidade libre.
 • a diferenza da oficial, a modalidade libre só permite un único exame en xuño.

PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA NA MODALIDADE LIBRE:

O procedemento para para matricularse nas probas de certificación en modalidade libre é como segue:

 • Acceder a esta ligazón https://www.informaticacentros.com/xunta/ e matricularse nas probas de certificación dos idiomas e niveis que lle interesen.
 • Pagar as taxas (consulte aquí http://www.edu.xunta.gal/centros/eoidesantiago/node/29/#procedemento_taxas como proceder ao pago das taxas; é posible que a aplicación de matrícula lle ofreza automáticamente vías para efectuar o pago).
 • Formalizar a súa matrícula presentando a documentación dentro do prazo establecido na secretaría do centro ou nas seccións respectivas (Noia, Ordes, e Ribeira; o alumnado de Negreira debe formalizar a súa matícula en Vite) (consulte aquí o horario de atención da secretaría en Vite). 

DOCUMENTACIÓN PARA A MATRÍCULA LIBRE:

Para formalizar a súa matrícula todo o alumnado deberá presentar no prazo indicado:

 • resgardo de matrícula libre que emite a aplicación en-liña (emite 2 copias automaticamente)
 • comprobante bancario ou en-liña do pago das taxas
 • menores de 16 anos: certificado do seu centro indicando a súa 1ª lingua na ESO
 • orixinal e copia do xustificante do dereito á exención de taxas, de ser o caso (minusvalía, familia numerosa, profesorado en activo da Consellería, etc.)
 • alumnado CALC: documento de realización do curso emitido polo CFR

O alumnado que se matricula por primeira vez na EOI de Santiago de Compostela, deberá ademais presentar:

 • sobre de expediente e carnet escolar, debidamente cumprimentados (recóllense na conserxería)
 • orixinal e fotocopia do DNI/NIE
 • 2 fotos carnet

CALENDARIO

http://www.edu.xunta.gal/centros/eoidesantiago/calendario

Probas escritas
O calendario final de probas elaborarao o centro unha vez a Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas Especiais publique as datas oficiais das Probas de Certificación.  As datas das probas son inamovibles.

Probas de expresión oral
O alumnado será convocado oficialmente para realizar a proba de expresión oral no día e hora que determine o departamento correspondente, e poderá celebrarse con anterioridade ou posterioridade á proba escrita. O feito de que haxa máis dun día para a realización de ditas probas non implica que o alumnado poida elixir o día e hora na que se vaia presentar. Polo tanto, todo alumno/a deberá consultar as convocatorias oficiais das probas de expresión oral.

Modelos de probas
Nesta ligazón http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/2018.06.10_modelos_probas_eoi_galicia.pdf pode acceder a modelos de probas de certificación das EOI de Galicia.

 

¡Compártelo!

Contacta con nosotros

No dudes en ponerte en contacto con nosotros si necesitas reforzar tu aprendizaje. Consulta sin ningún tipo de compromiso nuestras tarifas y nuestros horarios, te ayudaremos en todo lo que podamos. Lo más importante para nosotros es la confianza que nuestros alumnos depositan en nosotros, por ello, queremos que seas uno más.