Academia en Santiago de Compostela
Infórmate: 881 974 769

Novedades de Aula 14

CAMBIOS NO EXAME DE HISTORIA DE ESPAÑA

Publicado: 27 de noviembre de 2018, 17:53
  1. ABAU

O ano pasado a materia de Historia de España foi unha das que sufriu cambios no temario, engadindo o século XVIII, e ademais contou con modificacións no modelo de exame para a ABAU. O novo exame pasou de constar só de  documentos para realizar un comentario a ter tres partes:
      • Unha primeira pregunta de definicións (podían ser definicións de calquera dos tres séculos).
      • Unha segunda pregunta teórica sobre algún aspecto concreto do temario.
      • Unha terceira con tres documentos a comentar.


Este modelo segue sendo válido este ano pero con algunhas modificacións:
      • Das 6 posibles definicións, haberá que escoller catro. Éstas calificáranse con 2 puntos (0.5 por definición). Tres destas definicións serán do período contemporáneo (1 do s.XIX e 2 do s.XX) e as outras tres de calquera dos períodos do  temario.
      • A pregunta teórica, pode versar sobre calquera apartado dende a Prehistoria ata o século XVIII.
Darán 3 posibles preguntas das que haberá que escoller unha que recibirá unha puntuación de 3 puntos.
      • Os documentos a comentar só conterán acontecementos do período contemporáneo, de maneira que o século XIX se limite á opción A e o XX á B. Ésta segue sendo a parte máis importante do exame e ten unha puntuación de 5 puntos.

Xa hai uns cantos anos que corrían rumores sobre a materia de Historia de España e este ano, unha vez xa comezado o curso, a Ciug confirmounos. Este ano o temario vólvese incrementar pero de maneira máis sustancial que o ano pasado. Agora hai que estudar dende o Neolítico ata a actualidade. Aínda así, como xa se mencionou antes, estudando o século XIX ou o XX, como ata o de agora, podemos chegar a obter 6 puntos (entre o comentario e as definicións). Ademais todo o temario novo que foi engadido dáse de maneira moito máis resumida.

En Aula 14 axudámosche a preparar tanto o comentario como as definicións e a pregunta de teoría de forma que obteñas a máxima puntuación no exame, cuxo temario completo ahora consiste no seguinte:  

Bloque 1: Prehistoria&HistoriaAntiga
1. O Neolítico: características e cambios conrespecto á época Paleolítica (cambioseconómicos, sociais e culturais).
2. Os pobos prerromanos da Península Ibérica (pobos do sur e do levante,meseteños e do occidente peninsular). 

3. Conquista e romanización (etapas da conquista, elementos de romanización: organización político-administrativa do territorio, lingua e cultura, obras públicas).     

4. A monarquía visigoda (organización política).

Bloque 2: Historia Medieval
5. Os musulmáns na Península Ibérica (etapas políticas e realidade socioeconómica).
6. Reconquista e repoboación (etapas da Reconquista, modelos de repoboación).
7. O Réxime feudal e a sociedade estamental.
8. As crises baixomedievais (crises demográficas, problemas sociais, o caso galego: as revoltas irmandiñas do século XV).


Bloque 3: Séculos XVI-XVII
9. A nova monarquía dos Reis Católicos (unión dinástica, reorganización político-administrativa).
10. A configuración do imperio español no século XVI (a herdanza de Carlos I, os cambios en tempos de Felipe II: rebelión de Flandes, incorporación de Portugal, guerra contra Inglaterra).
11. A crise socio-económica do século XVII (a crise demográfica, o deterioro da economía, os problemas da facenda real).
12. O valimento do conde-duque de Olivares e a crise da monarquía (os proxectos de reforma, as revoltas de Cataluña e Portugal).                                   

13. Economía e sociedade na Galicia dos Austrias (a agricultura e as súas transformacións, a importancia da pesca na Galicia litoral, a estrutura social: sociedade rendista e peso da fidalguía)

Bloque 4: Século XVIII
14. O cambio dinástico e a guerra de Sucesión (causas da guerra, bandos en conflito, a paz de Utrecht).
15. Os Decretos de Nova Planta e os seus efectos.
16. O reformismo borbónico en Galicia (a matrícula de mar, o arsenal de Ferrol, a apertura do comercio colonial).
17. As ideas fundamentais do pensamento ilustrado.

Bloques 5-8: Século XIX (só entra para facer comentario de documentos)
1. A crise da monarquía absoluta (abdicacións, ocupación napoleónica).
2. As Cortes de Cádiz e a constitución de 1812.
3. A restauración de Fernando VII e do absolutismo (as etapas do reinado).
4. A construción do estado liberal (principios do liberalismo e diferenzas entre as diferentes familias políticas).
5. A Revolución Gloriosa e a constitución de 1869.
6. A primeira república (proxecto de constitución federal e cantonalismo).
7. A Restauración (retorno da monarquía e constitución de 1876).
8. A vida política da Restauración (quenda, caciquismo e fraude electoral).
9. A cuestión nacional no último terzo do século XIX.
10. A reforma agraria liberal: as desamortizacións
11. Os principais sectores industriais e o papel do ferrocarril.
12. O movemento obreiro (Sexenio Democrático e Restauración) .

Bloques 9-12: Século XX (só entra para facer comentario de documentos)
13. A crise da Restauración, a desarticulación do sistema canovista).
14. A crise de 1917, os gobernos de concentración e a guerra de Marrocos.
15. A ditadura de Primo de Rivera (golpe de estado e etapas: delimitación temporal e características principais).
16. O establecemento da II República (forzas políticas e constitución de 1931).
17. As grandes reformas da República.
18. A guerra civil: sublevación, bandos en conflito e a súa dimensión internacional.
19. O franquismo: características e institucionalización.
20. O franquismo: as formas de oposición ao Réxime.
21. O franquismo: política económica
22. A agonía do franquismo e os inicios da Transición.
23. As primeiras eleccións democráticas e a constitución de 1978.
24. A crise da UCD e o golpe de estado
25. A consolidación da democracia: os gobernos do PSOE.

Noticias relacionadas

NOTAS DE CORTE ACCESO A GRADOS SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA Y TABLA DE PONDERACIONES 12 feb

NOTAS DE CORTE ACCESO A GRADOS SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA Y TABLA DE PONDERACIONES

12/02/2020 ABAU
En el siguiente link podréis consultar las notas de corte de acceso a los distintos grados del sistema universitario gallego.  https://ciug.gal/PDF/notascorte20.pdf Además os dejamos el link de la tabla de ponderaciones para que podáis decidir que específicas cursar para acceder con la mayor nota
RECLAMACIÓN, DOBLE CORRECCIÓN, PREINSCRIPCIÓN 24 jun

RECLAMACIÓN, DOBLE CORRECCIÓN, PREINSCRIPCIÓN

24/06/2019 ABAU
Tras la publicación de las notas de selectividad surgen dudas sobre reclamar, pedir doble corrección, o como hacer la preinscripción. En este post vamos a intentar aclarar y explicar en que consiste este proceso.  DOBLE CORRECCIÓN:  - El examen se vuelve a corregir por otro profesor.  - Puede
CALENDARIO DE EXÁMENES ABAU 2019 24 may

CALENDARIO DE EXÁMENES ABAU 2019

24/05/2019 ABAU
Ya ha sido publicado el calendario de exámenes de la ABAU para este año 2019, las pruebas tendrán lugar el 12, 13 y 14 de Junio en los horarios que se muestran a continuación:   
MATRICULA ANTICIPADA 30 abr

MATRICULA ANTICIPADA

30/04/2019 ABAU
El día 8 de Mayo, comienza la matricula anticipada para realizar la prueba de la evaluación de bachillerato  (ABAU).  La matrícula se realizará en línea desde la aplicación del NERTA.  Adjuntamos el link al calendario de las pruebas, ya que es importante tener presentes los

Contacta con nosotros

No dudes en ponerte en contacto con nosotros si necesitas reforzar tu aprendizaje. Consulta sin ningún tipo de compromiso nuestras tarifas y nuestros horarios, te ayudaremos en todo lo que podamos. Lo más importante para nosotros es la confianza que nuestros alumnos depositan en nosotros, por ello, queremos que seas uno más.